Modré striebro - strakaté pávy / Blue Silver pied

MODRÝ STRIEBRO-STRAKATÝ PÁV / INDIA BLUE SILVER PIED